Green Deal eiwitrijke gewassen ‘BeanDeal’

Veldbonenijs, cappuccinomelk van soja, lupinebroodjes, veldbonencamembert…. dankzij de ondertekening van de Green Deal Eiwitrijke gewassen, beter bekend als de ‘Bean Deal’, in juli 2022 zijn dit soort innovatieve vegetarische producten binnenkort geen uitzondering meer. In de Green Deal maken 56 ketenpartijen, waaronder retailbedrijven, fabrikanten, veredelaars, kennisinstellingen en primaire producenten zich hard voor het verhogen van het aandeel plantaardig eiwit en het areaal plantaardige eiwitgewassen in Nederland. Het Louis Bolk Instituut richt zich op het begeleiden en ondersteunen van boeren die bijvoorbeeld lupine, soja of veldboon willen telen: gewassen waarin de onderzoekers veel expertise hebben opgebouwd.

Plantaardig eiwit van eigen bodem: veel voordelen

Zowel vanuit het oogpunt van duurzaamheid als gezondheid is de consumptie van plantaardig in plaats van dierlijk eiwit pure winst. Zo hoeft er voor lupineburgers met in Nederland geteelde lupineboontjes geen soja geïmporteerd te worden uit Zuid-Amerika. Bovendien zorgen peulvruchten voor meer biodiversiteit in het landschap, een betere bodemvruchtbaarheid en een lager gebruik van (kunst-)mest. Daarnaast groeit de belangstelling van consumenten voor vegetarische producten onverminderd, dus supermarkten en de verwerkende industrie investeren graag in deze lucratieve markt. Een van de doelen is dat het huidige areaal peulvruchten (een kleine 14.000 hectare in 2022) in Nederland flink stijgt: een flinke opsteker als je streeft naar verduurzaming en extensivering van de landbouw.

Peulvruchten: financieel nog niet interessant 

Het probleem is echter dat de teelt van deze gewassen nog niet rendabel is voor de Nederlandse boer. Door hoge grondprijzen, de vaak wisselende opbrengsten en de wereldmarktprijzen valt het niet mee om er een boterham aan te verdienen. Rassenveredeling voor hogere opbrengsten, betere teeltsystemen met een robuuste opbrengst en het borgen van de productkwaliteit moeten ervoor zorgen dat deze eiwithoudende gewassen financieel interessant worden voor de boer. Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut ondersteunen hen bij dit proces. 

Projecten vanuit de Green Deal

Nu de Green Deal is ondertekend zijn partijen concreet met elkaar aan de slag gegaan om de eiwittransitie te verwezenlijken. Het Louis Bolk Instituut onderzoekt nieuwe peulvruchtrassen, zodat boeren gemakkelijker de variëteit kunnen kiezen die bij hun teeltomstandigheden past. Verder begeleiden zij de boeren die nog te weinig kennis hebben van de soms ingewikkelde teelt van peulvruchten. Tenslotte wordt met name voor de biologische telers de mogelijkheden van mengteelt van eiwitgewassen met granen of oliegewassen onderzocht en gedemonstreerd.  

Peter Keijzer is als Programmacoördinator Veredeling & Innovatieve teelten volop bij de Green Deal Eiwitrijke gewassen betrokken. Hij stelt: “De eiwittransitie is cruciaal en wordt pas een echt succes als ook de Nederlandse boer een stabiele en rendabele oogst heeft uit peulvruchten.” 

Lees ook

Bean Deal website en LinkedIn

Green Deal Eiwitrijke Gewassen gelanceerd
LIBBIO: teelt van Andes lupine
Mengteelten in de Nederlandse akkerbouw

Themapagina's
Duurzaam bodembeheer
Biodiversiteit & Klimaat