Gezond en duurzaam voedsel gemakkelijk toegankelijk voor elke Europeaan

Dat is de ambitie van het Europees Horizon Consortium FEAST.

De afgelopen decennia hebben de snel veranderende voedselomgevingen in de hele Europese Unie kansen en uitdagingen gecreëerd. Enerzijds is er een groot en divers aanbod en keuze voor consumenten en heeft de integratie van technologie op alle niveaus van het voedselsysteem geleid tot verschillende voordelen, waaronder een grotere productiviteit, efficiëntere distributie en veiligere ketens van voedselvoorziening. Onze voeding komt echter ook met een grote prijs: een impact op onze gezondheid, een impact op het milieu en een sociale impact.

De veranderingen in de voedselomgeving hebben geleid tot een dramatische verschuiving in voedingspatronen, die vaak schadelijk zijn voor de gezondheid. Men is meer bewerkt voedsel gaan eten, meer verpakt voedsel en minder fruit en groenten. Obesitas is in de westerse wereld een groter probleem dan honger. Naast obesitas staan ook hart- en vaatziekten kanker, chronische aandoeningen van de luchtwegen en diabetes in verband met slechte voeding.

De verschuiving van voedselproductie en -beschikbaarheid, evenals voedingsgedrag naar meer bewerkt voedsel en meer vlees, heeft ook een zware tol geëist van het milieu. Naast de negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en milieu, heeft het voedselsysteem ook bijgedragen tot het creëren, verankeren en vergroten van ongelijkheden in de hele EU vanwege voedselwoestijnen en voedselarmoede. Gezonde, verse producten zijn veelal duurder dan ongezond voedsel. En voor een groot deel van de consumenten is dat al niet meer betaalbaar. Het is niet aanvaardbaar dat degenen, waaronder met name meer kwetsbare groepen, geen gezonde voeding kunnen veroorloven en gedwongen zijn onvoldoende of sterk bewerkte voeding te kopen en vele jaren in mindere gezondheid leven.

Iedereen heeft recht op toegang tot gezond en duurzaam voedsel. Het voedselsysteem van de toekomst is gezond, rechtvaardig, lokaal, regeneratief en vrij van verspilling. Maar hoe komen we daar? FEAST heeft tot doel bij te dragen aan deze transitie zodat het voedselsysteem voordelen oplevert voor zowel de mensen, de planeet en de publieke en private sector.

Logo FeastSamen met 23 verschillende onderzoeks-, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties als living labs uit 15 verschillende EU-landen maakt het Louis Bolk Instituut deel uit van FEAST. Met behulp van huidige kennis, nieuwe inzichten, best practices en nieuwe oplossingen wordt in heel Europa gekeken hoe gezonde en duurzame voedingskeuzes gemakkelijker gemaakt kunnen worden. Zowel op het niveau van de individu, de samenleving als de politiek.

Nog meer lezen over dit project? Ga naar onze website of volg ons op LinkedIn.


Project partners

Partners Feast