Bevorderen dierenwelzijn

Het welzijn van een dier is goed als het zich actief aan zijn leefomstandigheden kan aanpassen én zich daardoor goed voelt. Of een dier zich goed voelt, kun je onder andere afleiden uit zijn gedrag. Dierenwelzijn kan op verschillende manieren gemeten worden: gedrag, fysiologie, verwondingen. Het Louis Bolk Instituut doet wetenschappelijk onderzoek om dierenwelzijn te bevorderen, test veelbelovende maatregelen, o.a. in demonstratieprojecten met boeren.

Dierenwelzijn uit zich in gedrag

Gezond zijn is een voorwaarde voor dierenwelzijn, wat bij een dier goed is af te leiden uit zijn gedrag. De afwezigheid van afwijkend gedrag, zoals tongspelen bij kalveren, staartbijten bij varkens en verenpikken bij pluimvee, is hierbij belangrijk, omdat dit beschadigingen en verwondingen aan groepsgenoten kan veroorzaken, waarbij ook de kans op ontstekingen toeneemt. De aanwezigheid van positief en/of natuurlijk gedrag, zoals spelen, voedselzoekgedrag of samen met soortgenoten luieren of zonnen, is juist een indicatie voor goed welzijn.

Dierenwelzijn in nieuwe veehouderijsystemen

Om de (mondiale) voedselproductie te verduurzamen, komen nieuwe landbouwsystemen in beeld, met een nieuwe rol voor de ons bekende dieren, met ander voer of nieuwe diersoorten. Dit soort veranderingen vraagt om onderzoek naar het welzijn van de dieren onder nieuwe omstandigheden (bijvoorbeeld nieuwe gewassen als veevoer) en welzijn van bijvoorbeeld insecten en andere ‘nieuwe’ landbouwhuisdieren.

Meten van dierenwelzijn

Omdat dierenwelzijn op verschillende manieren gemeten kan worden (gedrag, fysiologie, pathologie), kiezen we in onze projecten per diersoort én onderzoeksvraag de best passende en voor dieren de minst vervelende methode. Wij maken gebruik van de nieuwste inzichten over het meten van dierenwelzijn.

Onderzoeken wat effect heeft op dierenwelzijn

Afhankelijk van de vraag, kiezen we voor de meest passende werkwijze, van literatuuronderzoek, zelf gegevens verzamelen tot interviews of een combinatie. We brengen problemen en/of oplossingen in kaart. We dragen bij aan de ontwikkeling van houderij- en huisvestingssystemen die zoveel mogelijk het natuurlijk gedrag van de dieren bevorderen. Of nieuwe uitdagingen die zich daarbij voordoen. We onderzoeken de invloed van aanpassingen in de huisvesting, houderij of verzorging op dierenwelzijn en gezondheid. Daarbij houden we rekening met het verdienmodel van de veehouder. We onderzoeken verder ook hoe dieren het beste voorbereid kunnen worden op bepaalde productieomstandigheden, bijvoorbeeld door al vroeg weidegang of uitloopgedrag aan te leren, door jonge dieren te laten leren van ouder(e) dieren of door verschillende rassen te vergelijken in hoeverre ze passend zijn bij een bedrijfsvoering met veel weidegang of een hoger grondwaterpeil.

Brede expertise, dicht bij de praktijk

Naast wetenschappelijk onderzoek doen we ook demonstratieprojecten, waarin we veelbelovende maatregelen samen met boeren op voorbeeldbedrijven uitproberen en inzichtelijk maken hoe ze werken en wat er bij komt kijken. Onze uiteenlopende expertises in de biologie, zoötechniek, veevoeding, proefdierkunde, diergedrag, dierecologie en grazers in natuurgebieden stellen ons in staat om problemen of situaties vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en creatieve en praktijkgerichte oplossingen te bedenken waar de veehouder of terreineigenaar mee verder kan.

Projecten

Onze projecten komen voort uit vragen van boeren, overheden of andere organisaties. We staan open voor alle vragen van iedereen. Samen met de vraagsteller kijken we of het antwoord al bestaat of dat onderzoek of een demonstratie meer op zijn plek is. En of wij hier een rol in kunnen spelen. Tenslotte kijken we samen naar de mogelijkheden voor financiering. Onze kennis delen we op online bijeenkomsten en excursies met veehouders, in brochures, (wetenschappelijke) tijdschriften en op congressen.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende projecten over dierenwelzijn.