Werkwijze

Onderzoek, kennis en advies met oplossingen die werken voor en in de praktijk!

Versterken van natuurlijke systemen

Al zo’n 45 jaar ontwikkelen wij kennis voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid; drie schakels die in onze visie samenhangen. Onze focus ligt daarbij op zes thema’s die hier uitgebreid worden toegelicht, waarbij we – ongeacht het thema - altijd werken aan het versterken van natuurlijke systemen en processen, of dat nu een (agrarisch) gebied is, een bodem, een bedrijf, een organisatie, een patiënt of een stadswijk. Dat doen we participatief, samen met betrokkenen, en gericht op praktische en toepasbare resultaten. Zo dragen wij concreet bij aan gezondheid en vitaliteit, een veerkrachtig voedselsysteem, een klimaatbestendige en een duurzame leefomgeving voor mens en natuur.

figuur kringloop akkerbouw
                                                                Kringlopen in de akkerbouw
 

Opdrachtgevers van praktijkgerichte oplossingen

Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van LNV, ZonMw, de Europese Commissie, provincies, gemeenten, waterschappen, milieu- en natuurorganisaties, stichtingen, en uiteraard het bedrijfsleven. Zij waarderen onze integrale visie op duurzame landbouw, voeding en gezondheid en ons vermogen om via een systeembenadering oplossingen aan te dragen. Bovendien werken we nauw samen met de praktijk en kunnen wij naast traditionele onderzoeksmethoden ook praktijkgerichte en implementatiegericht onderzoek uitvoeren. Daardoor zijn onze kennis en adviezen praktisch en goed toepasbaar en leiden ze tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem en de organisaties die zich daar dagelijks voor inzetten.

Integrale en wetenschappelijke aanpak

figuur adaptatiemodelWij kijken, denken en handelen vanuit het besef dat processen en elementen samenhangen. Bij deze integrale aanpak, de systeembenadering, benaderen wij onderzoeksvragen niet geïsoleerd, maar altijd vanuit de hele context. Want wat hebben we aan een deeloplossing als die niet werkt binnen het geheel? We ontwikkelen, samen met partners, wetenschappelijk methodes die hierbij aansluiten, zoals ‘real life robustness’ voor onder andere leefstijltrajecten, evaluatiestudies rond de implementatie van interventies en lange termijn experimenten.