MVO- en CSR-beleid

Onze ambitie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze missie is het bevorderen van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Zo leveren we als onderzoeksinstituut een bijdrage aan een duurzamere wereld en gezonde ontwikkeling van mensen, dieren, planten en de bodem. Dit is de rode draad in ons werk, al bijna 50 jaar. Het is onze ambitie om in duurzaamheid vernieuwend te zijn en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Ons MVO-beleid 

Ons MVO-beleid is een logisch gevolg van onze missie en systeembenadering en staat centraal in ons denken en handelen. Binnen onze interne organisatie is duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. Uiteraard streven we naar 100% duurzame inkoop en bevorderen we gezond en milieuvriendelijk gedrag van medewerkers, net als iedereen ondervinden we daarbij praktische bezwaren. We blijven dit thema aandacht geven op zoek naar constante verbetering. Onze speerpunten voor de komende jaren zijn de verdere ontwikkeling en het welbevinden van medewerkers, duurzaam inkoopbeleid en het verder terugdringen van onze CO2-uitstoot.

Verantwoording

We leggen op een actieve en transparante manier verantwoording af, onder andere in ons jaarverslag en op deze pagina. 

Voorbeelden van eigen gedrag

Wat doen we als instituut concreet? Voorbeelden zijn divers van operationeel duurzaam gedrag zoals het scheiden van groen en plastic afval op eigen initiatief, het plaatsen van zonnepanelen (bijna vijf MWH) en laadpalen (drie) voor elektrische rijden. We hebben bewust een locatie nabij een NS-station en naast de bushalte, hebben bedrijfsauto’s en een Greenwheels contract (deelauto’s bij o.a. stations) om het delen van vervoer te stimuleren en kijken jaarlijks of we volledig over kunnen stappen op elektrisch of andere duurzaam vervoer. Op dit moment is een van de drie bedrijfsauto’s een hybride die vooral voor veldwerk worden gebuikt.

We richten ons ook op het stimuleren van medewerkers, zo gaat bijvoorbeeld ongeveer 5% van de omzet naar kennis- en ontwikkelingsprojecten voor de ontwikkeling van onze medewerkers en eigen kennis, maar ook om projecten mogelijk te maken die niet makkelijk geld uit andere stromen krijgen. Dit kunnen projecten zijn met voedselbanken of projecten om een tool te ontwikkelen die in de landbouw helpt meer inzicht te krijgen in bijvoorbeeld koolstofbalansen. Ook hebben we een opleidingsbudget, stimuleren we de inzet daarvan en is er een 10% winstuitkering voor het personeel. Ook al heeft het instituut geen winstoogmerk, in goede jaren vloeit een positief resultaat ten dele naar de medewerkers, de rest naar reserves voor de toekomst of naar meer investering in kennis om onze missie te ondersteunen.

Ook voor onze partners vervullen wij een ondersteunende rol als dat mogelijk is. We werken veel samen met partijen die een maatschappelijk doel nastreven, geen winstoogmerk hebben en financieel soms minder kapitaalkrachtig zijn. Projecten vragen vaak voorfinanciering en wij nemen geregeld onze verantwoordelijkheid door in projecten ook voor partners de voorfinanciering op ons te nemen, vooral nu we al een aantal jaar financieel gezond zijn. Hiermee stimuleren we bundeling van maatschappelijke daadkracht en duurzame ontwikkeling.