Willemijn J.M. Cuijpers

Ir. Willemijn J.M. Cuijpers
Onderzoeker Innovatieve teelten & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Willemijn Cuijpers werkt binnen het team Veredeling en Innovatieve Teelten aan de verduurzaming van akker- en tuinbouw. Haar onderzoek is gericht op het ontwikkelen van weerbare, robuuste teeltsystemen. Dat begint bij duurzaam bodembeheer, maar gaat ook over de keuze van robuuste rassen en een gezonde gewasrotatie. Een belangrijk onderzoeksthema is de eiwittransitie: een groter aandeel plantaardig eiwit in onze voeding, door teelt van peulvruchten van eigen bodem. Alle uitdagingen die daarbij horen vormen onderwerp van onderzoek: van bodemkwaliteit tot plantweerbaarheid, en van gewasrotatie tot de inrichting van bedrijf en omgeving, om zo bijvoorbeeld een goede bestuiving of plaagbeheersing te realiseren.