Udo Prins

Ir. Udo Prins
Onderzoeker Innovatieve teelten & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Alle publicaties

Rapport

Willemijn J.M. Cuijpers, Udo Prins. 2023. Teelthandleiding lupine.

Boek(sectie)

Boki Luske, Bas Tinhout, Margot Veenenbos, Monique W.P. Bestman, Alice Blok, Hugo Bosland, Abco de Buck, Roy Gommer, Eric Hees, R.F.A. Hendriks, Zwanet Herbert, Dennis T. Heupink, Merel A. Hondebrink, Tjalling Huisman, Peter Leendertse, Monique Mul, Udo Prins, Petra I. Rietberg, Burret Schurer, Pieter R.A. Struyk, Jenneke van Vliet, Jacco Vrijlandt, Jan-Paul Wagenaar, E.A.P. van Well, Ton van Schie, Diederik Sleurink. 2024. Natuurinclusieve landbouw in de praktijk.
Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins, Gerard Oomen. 2007. Direct zaaien van maïs in een partnergewas.
Jan de Wit, Udo Prins, Frans W. Smeding, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, Goaitske Iepema. 2006. Intersectorale samenwerking in de biologische landbouw.
Udo Prins, Jan de Wit, Ellen Heeres. 2004. Handboek Koppelbedrijven.

Vakblad artikel

Jan de Wit, Udo Prins, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2021. ‘Gunfactor’ cruciaal bij bedrijfsovername.

Brochure

Edwin Nuijten, Udo Prins. 2014. Kalktolerante lupinerassen.
Udo Prins, Gerard Oomen, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Direct zaaien van snijmaïs.

Podcast

Wetenschappelijk artikel

Danut Petru Simioniuc, Violeta Simioniuc, Denis Topa, Merlijn van den Berg, Udo Prins, Penelope J. Bebeli, Iulian Gabur. 2021. Assessment of Andean lupin (Lupinus mutabilis) Genotypes for Improved Frost Tolerance.

Nieuwsbrief

Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins, Frank P.M. Verhoeven, Wim Bussink, Geert Wilms. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 4.
Nick J.M. van Eekeren, Ad Verhoeven, J.R. Bloksma, Udo Prins. 2006. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 3.
Udo Prins, Ellen Heeres, Frans W. Smeding, Jan de Wit. 2003. Nieuwsbrief Koppelbedrijven.

Congres bijdragen

Overig

Jan de Wit, M. Boekhoff, A.J.G. Dekking, Udo Prins, Frans W. Smeding. 2005. Tussenrapportage project Inspirerende praktijkvoorbeelden van het programma Intersectorale Samenwerking..