Leen Janmaat

Ing. Leen Janmaat
Senior Adviseur
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Leen Janmaat is senior onderzoeker en adviseur en werkt aan de thema's bodem, biodiversiteit en klimaat. Naast onderzoek verzorgt hij trainingen voor agrariërs en adviseurs. Samen met de praktijk werkt Leen aan vergroening waarbij landbouw en natuur beiden een plek verdienen. Door meer variatie ontstaat er een robuust landbouwsysteem die voldoet aan de beleidsdoelen. Goed voorbeeld doet volgen, daarom werkt hij samen met boeren en tuinders aan veldproeven en demonstraties. Zowel bodem als biodiversiteit vraagt om een systemische benadering, dit leidt tot praktische oplossingen.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Jan-Paul Wagenaar, Esther Wattel-Koekkoek, Waas Thissen, Femke A. Hoefnagels, Marianne Hoogmoed, Ton van Schie, Hanneke Heesmans, J. Specken, Willem Spriensma, K. Colombijn-van der Wende, Juli van Middelaar, Marieke Jelsma, Emiel Ansems, Henk Antonissen, Leen Janmaat. 2024. Koolstofvastlegging op minerale landbouwbodems in de praktijk: Overzichtsrapportage 2018 -2023.
Marianne Hoogmoed, Leen Janmaat, Burret Schurer, Zwanet Herbert, Hanneke Heesmans, J. Specken, S. van Wijk, H. Westerhof, C. Michielsen, K. Colombijn-van der Wende, Esther Wattel-Koekkoek, Chris J. Koopmans. 2022. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw.
Chris J. Koopmans, Ilse Geijzendorffer, Leen Janmaat, Burret Schurer, Joost Sleiderink, Jan de Wit, Jan-Paul Wagenaar. 2021. SWOT-analyse van de biologische landbouw met kansen voor stimulering.
Marianne Hoogmoed, Leen Janmaat, Daan Verstand, J.W. Bijker, Burret Schurer, Bart G.H. Timmermans, Hanneke Heesmans, J. Specken, H. Westerhof, C. Michielsen, K. Colombijn-van der Wende, Chris J. Koopmans. 2021. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw.

Overig

Burret Schurer, Zwanet Herbert, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans, Leen Janmaat, Jonas A.B. Schepens. 2023. Infographic: Maatregelen voor koolstofvastlegging.
Cynthia Verwer, Han van Kasteren, Jaap Gielen, Joeke Postma, Leen Janmaat, Lenno Vermaas, Willy Verstraete. 2015. Alle presentaties van de netwerkbijeenkomst Reststromen in de akkerbouw: kans of risico?.
Leen Janmaat, Willemijn J.M. Cuijpers, B. Willems, Mark Mulder. 2014. Afsluiting praktijknetwerken 26 november 2014: Wat is goede compost?.

Brochure

Burret Schurer, Zwanet Herbert, Ollie van Hal, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans, Leen Janmaat, Jonas A.B. Schepens. 2022. Maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale bodems.
Boki Luske, A.J.T.M. Hospers-Brands, Leen Janmaat. 2015. Aanleg en onderhoud van akkerranden.

Flyers en factsheets

Bart G.H. Timmermans, Leen Janmaat, L. Nannes. 2020. De Bodem Meetset voor de Praktijk.
Edith T. Lammerts van Bueren, Leen Janmaat, Arend Zeelenberg. 2015. Get a taste of new talented Robust potato cultivars.
Edwin Nuijten, Arend Zeelenberg, Leen Janmaat, Edith T. Lammerts van Bueren. 2015. Various ways for successful Cultivar introduction in the market.
Annelijn Steenbruggen, Boki Luske, Dave Dirks, J. W. Erisman, Leen Janmaat. 2015. De oogst van Bloeiend Bedrijf.
Boki Luske, Leen Janmaat, Merijn M. Bos, Lidwien Daniels. 2014. Geintegreerde beheersing van het graanhaantje.
Edith T. Lammerts van Bueren, Leen Janmaat, Arend Zeelenberg. 2014. Maak kennis met nieuwe talentvolle robuuste aardappelrassen.

Vakblad artikel

Boki Luske, Leen Janmaat. 2016. Met bomen meer bijen.

Nieuwsbrief

Boki Luske, J. W. Erisman, Leen Janmaat, Lidwien Daniels. 2015. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #11.
Boki Luske, Dave Dirks, Leen Janmaat, Robert Boevink, Marinus Boogaard, Janneke Zevenbergen, Ineke Barten, Djûke van der Maat, Annemarie Koelemeijer, Corinna van den Berg, Lidwien Daniels. 2015. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #12.
Boki Luske, Leen Janmaat, Jan de Wit, M. Vlaswinkel, Lidwien Daniels. 2014. Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf #10.