Jan-Paul (J.P.) van der Kolk

Jan-Paul (J.P.) van der Kolk MSc
Onderzoeker Veredeling & Innovatieve teelten
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Jan-Paul van der Kolk werkt met name aan thema’s in de akker- en tuinbouw zoals eiwittransitie, veredeling, rassenonderzoek, bemesting, nutriëntenopname en robuuste teeltsystemen. Alles is gericht op de verduurzaming van teelten