Jacco (A.J.) de Stigter

Jacco (A.J.) de Stigter MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Jacco de Stigter werkt met name in de melkveehouderij rondom thema's duurzame veehouderij, klimaat en biodiversiteit. Dit doet hij bijvoorbeeld door de potentie van agroforestry te onderzoeken: het functioneel toepassen van bomen en struiken in de landbouw. Andere onderwerpen waar hij aan werkt zijn veenbodems, grasland, nutriëntenbenutting, ammoniak, broeikasgasemissies, natte teelten en natuurinclusieve landbouw.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Joachim G.C. Deru, Debby van Rotterdam, Jihane el Mahdi, Jacco de Stigter, Jasper Beek. 2023. Ammoniak- en broeikasgasemissies van gescheiden mestfracties in een incubatie-experiment.

Vakblad artikel

Joachim G.C. Deru, Jacco de Stigter, Debby van Rotterdam, Jihane el Mahdi, Jasper Beek. 2023. NH3 en broeikasgassen: drijfmest of scheidingsvloer.
Nyncke Hoekstra, Jacco de Stigter, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Zodenbemesting en scheurvorming.