Geert-Jan H.M. van der Burgt

Ir. Geert-Jan H.M. van der Burgt
Onderzoeker Bodem en Klimaat
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
E-mail: info@louisbolk.nl (algemeen)

Alle publicaties

Rapport

Bart G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt. 2023. Graszodenteelt modelleren in NDICEA.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, H. Havenga de Poel. 2021. Evaluatie Planty Organic 2012-2020: Plantaardige bemesting.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, H. Havenga de Poel. 2021. Evaluation Planty Organic 2012-2020: Pflanzliche Düngung.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, H. Havenga de Poel. 2021. Evaluation Planty Organic 2012-2020: Plant-based fertilizer.
G.J.H.M. van der Burgt, Hero Havenga. 2021. Stikstof Telen.
G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Hero Havenga, Bart G.H. Timmermans. 2020. Stikstof Telen.
G.J.H.M. van der Burgt, Sjef Staps. 2019. Koolstofboeren: aanvullende metingen 2018.
G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Michiel Bus, Bart G.H. Timmermans. 2019. Planty Organic: Voortgang 2018.
G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Michiel Bus. 2019. Bewertung von Bodenfruchtbarkeit, Stickstoffhaushalt und Ertrag.
G.J.H.M. van der Burgt, Michiel Bus, Chris J. Koopmans, J. W. Erisman. 2019. Samen de toekomst naar voren halen.
G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Michiel Bus. 2018. Planty Organic 5 year.
G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Michiel Bus. 2018. Planty Organic: Voortgang 2017.
G.J.H.M. van der Burgt, Carina Rietema, Michiel Bus. 2017. Planty Organic 5 jaar.
Chris J. Koopmans, Petra I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt. 2014. Calibration and adaptation of the NDICEA model to reduced tillage systems.
A.J.T.M. Hospers-Brands, G.J.H.M. van der Burgt, J. van Strien. 2013. Optimalisatie Bemesting Van Strien; voortgang 2012.
A.J.T.M. Hospers-Brands, G.J.H.M. van der Burgt. 2013. Verkenningen organische stof; Proefbedrijf Vredepeel.
G.J.H.M. van der Burgt, Petra I. Rietberg. 2012. Toepassing van maaimeststoffen. Van Strien 2011..
Petra I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Mest Als Kans 2012: activiteiten en resultaten.
G.J.H.M. van der Burgt, Petra I. Rietberg. 2012. Evaluation of the NDICEA model.
G.J.H.M. van der Burgt, Michiel Bus. 2012. PlantyOrganic; Design and results 2012.
G.J.H.M. van der Burgt, Douwe Werkman, Michiel Bus. 2012. PlantyOrganic: Onderzoeksverslag 2012.
J. Cooper, A. Carmichael, K. Gaskoyne, G.J.H.M. van der Burgt, H.L. Kristensen, M. Quemada. 2012. Implementing water protection policy at the farm level in the European Union: lessons from the N-Toolbox case studies.
G.J.H.M. van der Burgt, P.H.M. Dekker, W.C.A. van Geel, Jan G. Bokhorst, W. van den Berg. 2011. Duurzaamheid organische stof. Eindrapportage 2010.
G.J.H.M. van der Burgt, Coen ter Berg, J. van Strien, Jan G. Bokhorst. 2011. Stikstofvoorziening uit maaimeststoffen: bedrijfsontwerp.
Bart G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt, Sjef Staps, Coen ter Berg. 2010. Minder en Anders Bemesten. Onderzoeksresultaten tuinbouw op klei. Rozendaal, courgette 2009.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, Sjef Staps, Wiepie Haagsma. 2010. Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting.
Monique W.P. Bestman, Renske B. Loefs, H. de Vries, G.J.H.M. van der Burgt. 2009. Kippenuitloop Gezond en Groen.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans. 2009. Fusarium in wheat.
G.J.H.M. van der Burgt, Monique W.P. Bestman. 2009. Mineralenbelasting van de kippenuitloop.
Willemijn J.M. Cuijpers, G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Bodemvitaliteit in de biologische kasteelt.
Willemijn J.M. Cuijpers, Frans W. Smeding, G.J.H.M. van der Burgt. 2008. Bodemgezondheid in de biologische kasteelt, Deel 1: definitiestudie.
Aart M. Osman, Marleen Zanen, Udo Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Bakkwaliteit van biologische zomertarwe.
Willemijn J.M. Cuijpers, G.J.H.M. van der Burgt, W. Voogt, Aat van Winkel. 2007. Biokas verslag 2005.
H.A. van Schooten, Nick J.M. van Eekeren, M.C. Hanegraaf, G.J.H.M. van der Burgt, Matteo de Visser. 2006. Effect meerjarige toepassing groenbemester en organische mest op bodemkwaliteit bij continuteelt maïs.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt. 2006. Optimalisatie van stikstofbenutting na het scheuren van grasklaver.
G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Fosfaatbemesting van grasklaver.
Marjolein Tiemens-Hulscher, L.T. Colon, W.G. Flier, G.J.T. Kessel, D.J. Budding, Coen ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt, A.J.T.M. Hospers-Brands. 2003. Naar beheersingsstrategieën voor Phythophtora Infestans in de biologische aardappelteelt.
G.J.H.M. van der Burgt. 2001. OBS 1996 - 1998.

Congres bijdragen

Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt, J. Eriksen, D. Reheul, Nyncke Hoekstra. 2023. Leys in sustainable farming systems.
Petra I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt, Liina Talgre, V. Eremeev, F.X. Sans, W. Sukkel, Meike Grosse, T. Haase, A Berner, P. Mäder, Koen Willekens, Bert van Gils, Lieven Delanote, Anneloes Beekman, J. Peigné, Christophe David, Chris J. Koopmans. 2014. Improving nitrogen management in reduced tillage systems by use of green manures and appropriate off-farm inputs.
G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren, Johannes Scholberg, Chris J. Koopmans. 2013. Lucerne (Medicago sativa) or grass-clover as cut-and-carry fertilizers in organic agriculture.
C.F.E. Topp, R.L. Walker, C.A. Watson, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nitrogen dynamics in legume based rotations.
A.J.T.M. Hospers-Brands, G.J.H.M. van der Burgt. 2009. Towards Improved Quality in Organic Food Production.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, Johannes Scholberg. 2009. The NDICEA model: a supporting tool for nitrogen management in arable farming.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans. 2008. Soil Nitrogen: research and extension.
Willemijn J.M. Cuijpers, G.J.H.M. van der Burgt, W. Voogt. 2008. Nitrogen balances in Dutch organic greenhouse production.
G.J.H.M. van der Burgt, Sjef Staps, Bart G.H. Timmermans. 2008. Dutch (organic) agriculture, carbon sequestration and energy production.
Machteld A.S. Huber, J.R. Bloksma, G.J.H.M. van der Burgt, Lucy P.L. van de Vijver. 2006. Challenges for an organic food quality concept.
G.J.H.M. van der Burgt, Gerard Oomen, W.A.H. Rossing. 2006. The NDICEA model as a learning tool: field experiences 2005..
Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Management options to reduce N-losses from ploughed grass-clover.
G.J.H.M. van der Burgt, J.R. Bloksma, Machteld A.S. Huber, Martin Northolt, Ruth Adriaansen-Tennekes. 2005. The Inner Quality Concept, a concept for organic food quality..
A.J.T.M. Hospers-Brands, Edith T. Lammerts van Bueren, M. Hulscher, G.J.H.M. van der Burgt, Esther H.G. Bremer. 2003. Early crop establishment as a tool in late blight management in organic potato production systems..
J.R. Bloksma, Machteld A.S. Huber, Martin Northolt, G.J.H.M. van der Burgt, Ruth Adriaansen-Tennekes. 2003. The Inner Quality Concept for food, based on life processes.

Flyers en factsheets

G.J.H.M. van der Burgt. 2000. Inventarisatie regenwormen.

Brochure

Chris J. Koopmans, G.J.H.M. van der Burgt. 2019. Naar een natuurinclusieve akkerbouw.

Vakblad artikel

Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, G.J.H.M. van der Burgt, Jan G. Bokhorst. 2012. Veel variatie in beworteling gras op praktijkpercelen.
Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt, Bert Philipsen, H.A. van Schooten, Michel de Haan. 2011. Vruchtwisseling van gras en maïs: Effect op organische stof en kosten/baten.
Joachim G.C. Deru, G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren, Harm Wientjes. 2010. Maïsteelt en  mestscheiding: Langetermijneffecten op organische stof.
G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2009. Kringlopen sluiten met 100% biologische mest.
Nick J.M. van Eekeren, G.J.H.M. van der Burgt, T. Schouten. 2009. Kringlopen sluiten naar 100% biologische mest.
Aart M. Osman, Marleen Zanen, Udo Prins, G.J.H.M. van der Burgt. 2007. Hoe verhogen we de bakkwaliteit van biologische zomertarwe?.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt. 2005. Het cliché: Snijmais groeit alleen met 50 m3 drijfmest.
Udo Prins, Marleen Zanen, G.J.H.M. van der Burgt. 2004. Mestloze akkerbouw.

Nieuwsbrief

Willemijn J.M. Cuijpers, Anneloes Visser, Petra I. Rietberg, G.J.H.M. van der Burgt, John Verhoeven, Arjen Roelandse, Peter Leendertse. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #16.
Jan G. Bokhorst, Paul Belder, Marleen Zanen, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Sander Bernaerts, Klaas Froma, Jenneke van Vliet, Coen ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #13: Special niet-kerende grondbewerking.
Petra I. Rietberg, H. Kloen, Jan G. Bokhorst, Gijs Kuneman, Everhard van Essen, Paul Belder, Freek Morel, Piet Rombouts, Hanneke Oosterbaan, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Nieuwsbrief Bodemacademie #14.
Jan G. Bokhorst, Karin Blok, Everhard van Essen, Emiel Elferink, Gijs Kuneman, Peter Kuikman, G.J.H.M. van der Burgt, Laurens Vlaar, Eric Hees, Sjef Staps. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #9.
Jenneke van Vliet, Jan G. Bokhorst, Hanneke Oosterbaan, G.J.H.M. van der Burgt. 2011. Nieuwsbrief Bodemacademie #11.
Leen Janmaat, Jan G. Bokhorst, Carin Rougoor, Wim Chardon, Peter van Erp, Arjan Reijneveld, R. Postma, Bart G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #6: Special fosfaat.
Sjef Staps, Marleen Zanen, Anneloes Visser, H. Kloen, Jan G. Bokhorst, Leen Janmaat, G.J.H.M. van der Burgt. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #7.
Leen Janmaat, G.J.H.M. van der Burgt, Marleen Zanen, Laurens Vlaar, Peter Leendertse. 2010. Nieuwsbrief Bodemacademie #8.
Leen Janmaat, Merijn M. Bos, Jan G. Bokhorst, G.J.H.M. van der Burgt, Anneloes Visser, Jan Thoelen. 2009. Nieuwsbrief Bodemacademie #3.
G.J.H.M. van der Burgt, Monique W.P. Bestman. 2008. Kippenmest in de uitloop: maatregelen nodig.

Overig

A.J.T.M. Hospers-Brands, G.J.H.M. van der Burgt. 2012. Rekenmodule bodemstikstofmineralisatie en handleiding.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, Johannes Scholberg. 2011. NDICEA nitrogen planner version 6.0.16.
J.R. Bloksma, Martin Northolt, Machteld A.S. Huber, G.J.H.M. van der Burgt, Lucy P.L. van de Vijver. 2007. A new quality concept based on life processes.
Martin Northolt, G.J.H.M. van der Burgt, Thiemo Buisman, Arne Vanden Bogaerde. 2004. Parameters for Carrot Quality.
Marjolein Tiemens-Hulscher, L.T. Colon, W.G. Flier, G.J.T. Kessel, D.J. Budding, Coen ter Berg, G.J.H.M. van der Burgt, A.J.T.M. Hospers-Brands, Edith T. Lammerts van Bueren. 2003. Naar Phytophthora-beheersingsstrategieën voor de biologische aardappelteelt.

Wetenschappelijk artikel

W. Voogt, P.H,.E. de Visser, Aat van Winkel, Willemijn J.M. Cuijpers, G.J.H.M. van der Burgt. 2011. Nutrient Management in Organic Greenhouse Production: Navigation between Constraints.
G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, Johannes Scholberg, Aart M. Osman. 2011. Effects of nitrogen application on grain nitrogen content, deoxinivalenol contamination and weeds in organic wheat..
J. Kahl, G.J.H.M. van der Burgt, Daniel Kusche, S. Bügel, N. Busscher, E. Hallmann, U. Kretzschmar, A. Ploeger, E. Rembialkowska, Machteld A.S. Huber. 2010. Organic Food Claims in Europe.

Boek(sectie)

Chris J. Koopmans, G.J.H.M. van der Burgt. 2001. Mineralenbenutting in de biologische landbouw.