Femke A. Hoefnagels

Femke A. Hoefnagels MSc
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Femke Hoefnagels is onderzoeker voeding en gezondheid bij het Louis Bolk Instituut. Ze heeft expertise in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl in verschillende settings, zoals in de zorg, kinderopvang en scholen. Daarnaast heeft ze expertise in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Femke A. Hoefnagels, Geertje van Wijk, Marieke C.E. Battjes-Fries. 2024. Evaluatie van de pilot voedseleducatie in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Jan-Paul Wagenaar, Esther Wattel-Koekkoek, Waas Thissen, Femke A. Hoefnagels, Marianne Hoogmoed, Ton van Schie, Hanneke Heesmans, J. Specken, Willem Spriensma, K. Colombijn-van der Wende, Juli van Middelaar, Marieke Jelsma, Emiel Ansems, Henk Antonissen, Leen Janmaat. 2024. Koolstofvastlegging op minerale landbouwbodems in de praktijk: Overzichtsrapportage 2018 -2023.
Geertje van Wijk, Femke A. Hoefnagels, Marieke C.E. Battjes-Fries. 2023. Evaluatie van de pilot Gezonde Smikkelweken op basisscholen in lage SES wijken.

Flyers en factsheets

Femke A. Hoefnagels, Marieke C.E. Battjes-Fries. 2024. Factsheet: Voedseleducatie in het speciaal onderwijs.

Congres bijdragen

Wetenschappelijk artikel