Evert Prins

Evert Prins MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Evert Prins werkt met name in de melkveehouderij rondom thema’s bodemkwaliteit, klimaat en biodiversiteit. Hij benadert deze thema’s van perceelsniveau tot en met regioniveau. Zo werkt hij samen met boeren aan het testen en monitoren van natuurinclusieve praktijken. Zijn specialisme is agroforestry: het functioneel toepassen van bomen en struiken in de landbouw. Met het genereren en verspreiden van kennis over (de prestatie van) agroforestrystemen zorgt hij dat steeds meer belemmeringen worden weggenomen en deze duurzame teeltsystemen met lonende verdienmodellen vanzelfsprekender worden voor boer en beleidsmaker.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Evert Prins, Sanne van Leeuwen, Marcel Vijn, Eugene Thijssen, Jeroen Kruit. 2023. Onderzoek naar Agroforestry in Nederland.
Evert Prins, Dennis T. Heupink. 2022. Duurzame pacht in De Margriet.
Evert Prins, Monique W.P. Bestman, S.S.M. Roelen MSc, Kees van Veluw, Piet Rombouts. 2021. Advies Community of Practice Agroforestry.
Evert Prins, Joost Sleiderink, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Effect van bekalking met Vitens kalkkorrel op grasland.
Boki Luske, Monique W.P. Bestman, Kees van Veluw, Evert Prins, Piet Rombouts. 2020. Masterplan Agroforestry.
Boki Luske, Monique W.P. Bestman, Kees van Veluw, Evert Prins, Piet Rombouts. 2020. Samenvatting Masterplan Agroforestry.
Boki Luske, Evert Prins, Anne Reichgelt, Jasperina Kremers. 2020. Voorstudie gewascode agroforestry.
Berno Strootman, Floris Alkemade, Daan Zandbelt, Shera van den Wittenboer, Marieke Francke, Rienke Groot, Jorrit Noordhuizen, Wieteke Nijkrake, Thije Poels, Lotte Meijer, Corné Bloed, Jan-Paul Wagenaar, Evert Prins, Theo Spek, Lisa Timmerman. 2020. Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij: Salland.
Berno Strootman, J. W. Erisman, Krijn Poppe, Merel A. Hondebrink, Jeroen Pijlman, Evert Prins, Pieter R.A. Struyk, Jan-Paul Wagenaar, Shera van den Wittenboer, Marieke Francke. 2020. Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij: Advies en essays.

Vakblad artikel

Podcast

Brochure

Evert Prins, Pedro W.L. Janssen, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Boer Bier Bodem en Water.

Flyers en factsheets

Boki Luske, Evert Prins, Erna Krommendijk, Nienke Geerts. 2020. Agroforestry op het landbouwbedrijf.