Erik W. Baars

Dr. Erik W. Baars arts-epidemioloog
Senior Onderzoeker Gezondheidszorg
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Erik Baars werkt binnen het gezondheidszorgonderzoek aan natuurlijke middelen en koortsmanagement bij infectieziekten en antibioticaresistentie (AMR), Integrative Medicine en pijnmanagement, innovatie van het gezondheidsconcept, antroposofische gezondheidszorg en het holisme-reductionisme vraagstuk, in het kader van integrale benaderingen in de gezondheidszorg. Hij werkt onder meer als projectleider van een JPIAMR project met universiteiten en partijen in 17 landen aan een internationale onderzoeksagenda Traditional, Complementary & Integrative Healthcare (TCIH) voor preventie en behandeling van infectieziekten en reductie van (onjuist) antibioticagebruik en AMR, en non-farmacologische interventies in het kader van integraal pijnmanagement.