Chris J. Koopmans

Dr. ir. Chris J. Koopmans
Programmacoördinator Bodem en Kringlopen
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Chris Koopmans is programmacoördinator bodem & kringlopen. Met zijn team werkt hij aan bodem vraagstukken in de landbouw vaak in relatie tot maatschappelijke opgaven rond klimaat, biodiversiteit en ecosysteemdiensten. In zijn onderzoek staat een systeembenadering centraal. Veel van het (actie) onderzoek vindt plaats op bedrijven in de praktijk. Transitie van de landbouw, ontwikkeling van de biologische en duurzame landbouw, carbon farming en regeneratieve landbouw zijn onderwerp van onderzoek. Chris helpt en adviseert vanuit een wetenschappelijke benadering overheden en bedrijven bij vraagstukken rond duurzaam bodembeheer.