Medewerkers

Landbouw

Onderzoeker Bodemkwaliteit & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame teeltsystemen
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij
Onderzoeker Bodem en Kringlopen
Onderzoeker Veredeling
Onderzoeker Innovatieve teelten & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame Veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Assistent Laboratorium
Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Voedselkwaliteit en Voedselsystemen
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Laboratoriummedewerker
Laboratoriummedewerker
Onderzoeker Bodem en Teelten
Onderzoeker Bodem en regeneratieve landbouw
Onderzoeker Grasland & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzaam bodembeheer
Onderzoeker Bodem en Duurzame Teelt
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Programmacoördinator Veredeling & Innovatieve teelten
Onderzoeker Veredeling & Innovatieve teelten
Programmacoördinator Bodem en Kringlopen
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Weerbare gewassen
Onderzoeker Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame Veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij
Onderzoeker Innovatieve teelten & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzaam bodembeheer
Onderzoeker Duurzame Veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Bodem en Duurzame Teelt
Interim lab coördinator
Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit

Voeding & gezondheid

Senior Onderzoeker Gezondheidszorg
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Programmacoördinator Voeding & Gezondheid
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Projectleider Duurzame Ontwikkeling
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Onderzoeker Voeding & Gezondheid

Bedrijfsvoering

Business developer
Managing director
Medewerker projectsecretariaat
Medewerker secretariaat
Directeur-bestuurder
Projectadministrateur
Communicatieadviseur
Projectadministrateur
Financieel administrateur
Business developer
Management assistente
Human Resource Manager
Bestuursassistent

Freelancers

Bodemkundig adviseur
Onderzoeker Bodem en Klimaat
Veldmedewerker
Projectvoorbereider
Coach / adviseur voor een natuurlijke landbouw