Actueel

Om vooruitgang te faciliteren is het delen en verspreiden van kennis en kunde cruciaal. Daarom publiceren we al onze wetenschappelijke artikelen, rapporten, boeken en brochures online via onze publicatie-database waarin op onderwerp gezocht kan worden en in wetenschappelijke tijdschriften. Informatie over onze actuele en afgeronde projecten en de thema’s waar we op werken is terug te vinden op de themapagina’s.
 
Daarnaast zijn we als instituut actief op sociale media zoals Twitter en LinkedIn, zo ook sommige onderzoekers en adviseurs. De links naar hun sociale media-accounts vind je op hun eigen profielpagina via medewerkers.

Om zoveel mogelijk kennis te verspreiden en het effect van onze projecten te vergroten brengen we nieuwsberichten en persberichten uit.

08-10-2021

Het programma Voeding & Gezondheid

Bij het Louis Bolk Instituut werken…

30-09-2021

Weet je nog, die uitspraak op 29 mei 2019 van de Raad van State over het Programma Aanpak…

16-09-2021

Het ‘Keer Diabetes2 Om’ (KDO) programma is door de Europese Unie erkend als eerste…

14-09-2021

De biodiversiteit en waterregulatie in het veenweidegebied is groter wanneer het landschap…

19-08-2021

Op 19 augustus 2021 in Trouw/Opinie het opiniestuk “Help burgers om hun buurt en dus zichzelf…

13-07-2021

Koolstofopslag in landbouwbodems staat volop in de belangstelling. Het kan een bijdrage leveren…

01-07-2021

Bij de onthulling vanHet akkerboek -  Ontwikkeling en beheer van kruidenrijke…

15-06-2021

Voor de periode augustus-januari zijn we op zoek naar een stagiair die mee wil werken aan de…

01-06-2021

In de New Deal is verkend hoe de landbouw in 2050 landschapsinclusief kan zijn. Hoe…

26-05-2021

De gelanceerde website biedt inzage in de opgedane…

21-05-2021

Wat heeft u gedaan om te voorkomen dat u Covid-19 kreeg? En heeft het gewerkt? We zijn…

18-05-2021

Trots op nominatie JAMES LIND PRIJS 2021: Proeftuin probiotica in de ouderenzorg (prOud),…

18-05-2021

Steeds meer boeren leggen akkerranden aan om de biodiversiteit te verhogen op hun bedrijf én af-…

29-04-2021

De grutto broedt in Nederland en de populatie staat sterk onder druk. Het is de vraag of…

08-04-2021

Veehouders in het veenweidegebied van Friesland ondervinden de laatste jaren veel problemen met…

29-03-2021

Zaterdag 27 maart is in de Volksrant een mooi artikel van Margreet Vermeulen verschenen over een…