Actueel

Om vooruitgang te faciliteren is het delen en verspreiden van kennis en kunde cruciaal. Daarom publiceren we al onze wetenschappelijke artikelen, rapporten, boeken en brochures online via onze publicatie-database waarin op onderwerp gezocht kan worden en in wetenschappelijke tijdschriften. Informatie over onze actuele en afgeronde projecten en de thema’s waar we op werken is terug te vinden op de themapagina’s.
 
Daarnaast zijn we als instituut actief op sociale media zoals Twitter en LinkedIn, zo ook sommige onderzoekers en adviseurs. De links naar hun sociale media-accounts vind je op hun eigen profielpagina via medewerkers.

Om zoveel mogelijk kennis te verspreiden en het effect van onze projecten te vergroten brengen we nieuwsberichten en persberichten uit.

26-11-2021

Het is een interessante kennisvraag of biologisch eten gezonder is of niet. Een biologische…

26-11-2021

Akkerbouwers kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit, onder…

17-11-2021

We zoeken twee personen, die vanuit passie en inhoud de komende jaren willen bijdragen aan de…

16-11-2021

Melkveehouders rond Sneek worstelen met schalterveen, waarvan in Friesland circa 8.000 hectare…

16-11-2021

Binnen drie maanden heeft een zorginstelling meer aandacht voor eten en drinken als het…

16-11-2021

Is er een groot verschil tussen het bodemleven in landbouwgrasland en dat in natuurlijk beheerd…

10-11-2021

Akkerranden en bloemstroken in het gewas kunnen een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit in…

04-11-2021

Het Europese landbouwbeleid zet in op een sterke en snelle groei van de biologische landbouw,…

03-11-2021

Hoe beleven inwoners van het buitengebied hun gezondheid en welke rol speelt de omgeving daarbij…

02-11-2021

Gemeente Delft en tal van Delftse organisaties en inwoners slaan de handen ineen tegen alcohol,…

27-10-2021

Het Rotterdamse bedrijf Rotterzwam verzamelt koffiedik uit de Rotterdamse horeca, om hier …

08-10-2021

Het programma Voeding & Gezondheid

Bij het Louis Bolk Instituut werken…

30-09-2021

Weet je nog, die uitspraak op 29 mei 2019 van de Raad van State over het Programma Aanpak…

16-09-2021

Het ‘Keer Diabetes2 Om’ (KDO) programma is door de Europese Unie erkend als eerste…

14-09-2021

De biodiversiteit en waterregulatie in het veenweidegebied is groter wanneer het landschap…

19-08-2021

Op 19 augustus 2021 in Trouw/Opinie het opiniestuk “Help burgers om hun buurt en dus zichzelf…