Lupine uit mengteelt op de Nederlandse keukentafel

 Lupine uit mengteelt op de Nederlandse keukentafel

Innovatie: blauwe zomerlupine, haver en deder

Het innovatieve karakter van OMEGA zit in de gewas- en rassenkeuzes, en de teeltcombinaties die een rol kunnen spelen in een glutenvrije afzetketen. Het gaat om blauwe zomerlupine, witte winterlupine, zomer- en winterrassen van naakte haver, en zomer- en winterrassen van deder. Deder is een oliehoudend gewas dat een goede onkruidonderdrukker is. Met deze teeltcombinaties willen we de mogelijkheden voor regionale ketenontwikkeling verbreden. Tegelijkertijd willen we de opschaling van de lupineteelt stimuleren.

Pendelende regenwormen voor klimaatadaptatie

Natuurlijke bodemverbeteraars

Nederland bestaat voor een kwart uit agrarisch grasland. Dat areaal speelt een grote rol in waterberging, omdat er veel regenwormen in leven die cruciaal zijn voor de bodem. Met hun graafwerkzaamheden verbeteren ze dag en nacht de bodemstructuur. Door eten te verteren en uit te poepen maken ze voedingsstoffen beschikbaar voor planten. In Nederland komen zo’n dertig soorten regenwormen voor en de hoogste dichtheden (van enkele miljoenen per hectare) zijn te vinden in grasland.

Onderzoek naar waterbesparende irrigatietechnieken

Breed erkend waterprobleem

Niet alleen agrarische ondernemers, maar ook ambtenaren en beleidsadviseurs van de nationale en provinciale overheden erkennen dat watergebruik en -beschikbaarheid in de landbouw hoog op de agenda staan. Vandaar dat het Louis Bolk Instituut onderzoek doet naar waterbesparende irrigatietechnieken voor de akkerbouw in het project Waterwerk in de Betuwe. Het is inmiddels namelijk duidelijk dat gangbare irrigatie met een haspel tot behoorlijke waterverlies leidt, gemiddeld 25%.

Vacature: Junior onderzoeker bodem

Junior onderzoeker bodem

Het succesvolle programma Bodem en Kringlopen laat zich graag versterken door een deskundig en gedreven junior onderzoeker. Iemand die met beide benen in het onderzoek en de praktijk staat en een wezenlijke bijdrage wil leveren aan verduurzaming van de sector. 

Wie wij zoeken

Ben jij een enthousiaste junior onderzoeker die graag maatschappelijke impact wil maken op het gebied van duurzame landbouw en gezonde en weerbare landbouwbodems? Heb jij hart voor zowel de wetenschap als de praktijk? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vacature: Onderzoeker Bodem in de Landbouw

Onderzoeker Bodem in de Landbouw

Het succesvolle programma Bodem en Kringlopen laat zich graag versterken door een deskundig en gedreven Onderzoeker Bodem in de Landbouw. Iemand die met beide benen in het onderzoek en de praktijk staat en een wezenlijke bijdrage wil leveren aan verduurzaming van de sector. 

Wie wij zoeken

Ben jij een enthousiaste onderzoeker die graag maatschappelijke impact wil maken op het gebied van duurzame landbouw en gezonde en weerbare landbouwbodems? Heb jij hart voor zowel de wetenschap als de praktijk? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Abonneer op