Jacco (A.J.) de Stigter

Jacco (A.J.) de Stigter MSc
Researcher Sustainable animal husbandry & Agrobiodiversity
Phone: +31(0)343 523.860 (general)
twitter icon

All publications

Jump to:

Report

Joachim G.C. Deru, Debby van Rotterdam, Jihane el Mahdi, Jacco de Stigter, Jasper Beek. 2023. Ammoniak- en broeikasgasemissies van gescheiden mestfracties in een incubatie-experiment.

Media article

Nyncke Hoekstra, Jacco de Stigter, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Effect van mestaanwendingstechniek op scheurvorming, regenwormen en grasproductie.
Joachim G.C. Deru, Jacco de Stigter, Debby van Rotterdam, Jihane el Mahdi, Jasper Beek. 2023. NH3 en broeikasgassen: drijfmest of scheidingsvloer.
Nyncke Hoekstra, Jacco de Stigter, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Zodenbemesting en scheurvorming.