Disclaimer

Internet

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite door het Louis Bolk Instituut (in Afrikaanse landen beter bekend als Agro Eco-Louis Bolk Institute) de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of onvolledig is. Daarom staat het Louis Bolk Instituut niet in voor de actualiteit en volledigheid van de op deze internetsite aangeboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze internetsite aangeboden informatie en/of direct of indirect gelinkte externe websites. Het Louis Bolk Instituut is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beschikbaar zijn van welke andere website dan ook die via links op deze website benaderd kan worden. Bovendien is het Louis Bolk Instituut niet aansprakelijk voor (in)directe schade als gevolg van virussen op zijn website en kan het Instituut informatie op deze website zonder vooraankondiging wijzigen.

E-mail

Alle e-mailberichten van het Louis Bolk Instituut en Agro Eco-Louis Bolk Institute (met eventuele bijlagen) zijn vertrouwelijk. Ongeoorloofd gebruik, verspreiding of publicatie (geheel of gedeeltelijk) is niet toegestaan. Als de boodschap van de e-mail niet voor u is bestemd vernietig deze dan inclusief eventuele bijlagen en informeer de afzender. Uit de e-mail vloeien geen contractuele verplichtingen voort. Enkel daartoe aangewezen medewerkers zijn geautoriseerd om contracten af te sluiten.