Zonnepanelen, strokenteelt en biodiversiteit: gaat dat samen?

Akkerranden en bloemstroken in het gewas kunnen een bijdrage leveren aan meer biodiversiteit in het landschap. Is er ook een innovatief systeem te bedenken waarbij het voor de boer aantrekkelijker wordt om een gedeelte van het perceel niet in productie te hebben? In dit project is gekeken naar de combinatie van mobiele zonnepanelen met een akkerrand oftewel bloemenstrook. Levert dit zowel de boer als de insecten wat op?

Het Louis Bolk Instituut werkt samen met Bolderdijk Boerderij en GroenLeven om antwoord te kunnen geven op de vraag of boeren biodiversiteit kunnen stimuleren en tegelijkertijd kunnen verdienen aan de opgewekte energie door zonnepanelen. Voor een demo is een akkerrandenmengsel ingezaaid in een perceel met strokenteelt in de Veenkoloniën. Door het plaatsen van zonnepanelen op een bloemenstrook wordt er een andere omgeving gecreëerd voor planten en insecten. In de demo is gekeken naar de effecten van zonnepanelen op de biodiversiteit en naar de haalbaarheid van een dergelijke opstelling. 

In de bloemenstrook stonden 3 clusters met zonnepanelen. Op verschillende locaties in de bloemenstrook (onder en tussen de panelen) en in de gewassen (gerst en cichorei) is de vegetatie gemonitord en zijn de insecten- en wormenaantallen geteld. Ook is er gekeken naar de rentabiliteit van de energieopwekking en kosten en opbrengsten van de aanleg van mobiele zonnepanelen op een bloemenstrook. Er werden significant meer insecten aangetroffen in de open stukken tussen de zonnepanelen dan onder de panelen. In het gewas werden minder insecten gevangen dan in de bloemenstrook. Er bleek geen effect te zijn op het aantal gevangen insecten in het gewas als deze dichter bij de bloemenstrook lag. Meer resultaten zijn te vinden in de rapportages van 2020 en 2021. De haalbaarheid van mobiele zonnepanelen in een perceel met gewassen, hangt af van de situatie en moet per locatie bekeken worden.

Bent u agrarisch ondernemer en geïnteresseerd in mobiele zonnepanelen op uw bedrijf, schrijf dan een mail naar agri-pv@groenleven.nl 
 

Meer informatie

Bekijk de video:

Factsheet Effect zonnepanelen met strokenteelt op insecten- en plantendiversiteit
Rapportage 2020 
Rapportage 2021

Contactpersoon
Merel Hondebrink