Succesvol voedseleducatieprogramma op basisscholen in kwetsbare wijken

Het ervaringsgerichte voedseleducatieprogramma Spoony’s Gezonde Smikkelweken is succesvol ontvangen op basisscholen. Het Louis Bolk Instituut onderzocht in een pilot op 210 basisscholen hoe het voedseleducatieprogramma werd ontvangen en specifiek aansluit op basisscholen in kwetsbare wijken.

Foto: Stichting Spoony

Lespakket over gezonde en duurzame voeding voor 120.000 basisschoolleerlingen

De Gezonde Smikkelweken is een initiatief van Stichting Spoony. Een recordaantal van 120.000 kinderen ging afgelopen zomer op groenteavontuur, hieronder vielen voor het eerst ook basisschoolleerlingen. Met steun van Stichting Goeie Grutten is een Gezonde Smikkelweken lespakket ontwikkeld speciaal voor kinderen in groep vier tot en met zeven. Maar liefst 700 klassen op ruim 200 basisscholen deden mee; bijna allemaal in wijken waar kinderen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken wat betreft gezonde voeding. Zij ontvingen een lespakket waarmee leerkrachten samen met de leerlingen drie weken lang spelenderwijs aan de slag konden met het leren over, ontdekken, proeven en klaar maken van groente.

Passend en geschikt voedseleducatieprogramma voor leerkrachten en leerlingen

Het onderzoek, gefinancierd door het Rijksprogramma Jong Leren Eten, laat zien dat de kinderen volgens de leerkrachten heel enthousiast waren en dat het programma passend en geschikt was. Spoony levert alles wat er nodig is in de klas. Het lesmateriaal is zo gemaakt dat leerkrachten het zelfstandig in hun klas in kunnen zetten. Uit de vragenlijst komt naar voren dat 91% van de leerkrachten het programma goed uitvoerbaar vond en 81% het gemakkelijk in hun dagelijkse werkzaamheden kon inpassen. De diversiteit aan activiteiten werden positief ontvangen door de meeste leerkrachten en leerlingen. Zo waren er  kooklessen met verrassende ingrediënten zoals zwarte bonen in chocospread en werd er hummus gemaakt Bijna alle leerkrachten vonden het programma goed aansluiten op de leeftijd, het kennisniveau en de belevingswereld van de kinderen (respectievelijk door 92%, 89% en 86%). Het programma kan nog verder worden ontwikkeld om beter aan te sluiten op de culturele achtergronden van de leerlingen. De periode in het jaar waarin het programma het beste inzetbaar is voor scholen, behoeft aandacht. En een ander aandachtspunt is het betrekken van de ouders bij de activiteiten op school en daarmee het slaan van een brug naar de eetcultuur thuis. Hoe dat het beste vorm kan krijgen, heeft de pilot nog niet uitgewezen. 

Winnaar van de Gezonde Innovatie Award

Een bijkomende bevestiging voor het succes van het Gezonde Smikkelweken lesprogramma is de recente toekenning van de Gezonde Innovatie Award, uitgeloofd door Foodlog en Foodpersonality. Het voedseleducatieprogramma won de derde plaats in de consumentencategorie. Deze erkenning onderstreept de innovatieve aanpak van Spoony in het bevorderen van gezonde eetgewoonten bij kinderen en bevestigt de positieve impact die het programma heeft op de doelgroep. 

Onderzoek in de praktijk loont

Al bijna vijftig jaar werkt het Louis Bolk Instituut als onafhankelijk onderzoeksinstituut samen met de praktijk aan veerkrachtige landbouw, voeding en gezondheid, vanuit de visie dat deze met elkaar samenhangen. Nieuwe wetenschappelijk inzichten vertalen we naar praktijk en beleid. Ons onderzoek naar dit ervaringsgerichte voedseleducatieprogramma is een mooi voorbeeld van het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis met en in de praktijk. Dit is al derde onderzoek naar de Gezonde Smikkelweken; eerdere onderzoeken vonden plaats op de buitenschoolse opvang. Dit jaar dus voor het eerst en wederom met succes op basisscholen.

Lees het onderzoeksrapport over een voedseleducatieprogramma op basisscholen in lage SES-wijken. Bekijk op onze themapagina ’Gezonde en duurzame voeding bij de jeugd’ onze onderzoeken hierover in verschillende settings en bij diverse doelgroepen. 

Geplaatst op:
06-02-2024