Onderzoek naar Positieve Gezondheid en Leefomgeving in Buurtskap de Tuunen

In de nieuwe wijk Buurtskap de Tuunen in Den Burg speelt samen delen en gezamenlijkheid een grote rol. De ervaring leert dat deze aspecten ook een goede invloed hebben op de leefbaarheid en gezondheid van de bewoners. Om de effecten van dit nieuwe wonen in kaart te brengen, voert het Louis Bolk Instituut, in opdracht van Woontij, Novalishoeve, de gemeente en het Raphaelfonds een onderzoek uit naar Positieve Gezondheid onder de bewoners van de wijk.

Positieve Gezondheid staat voor een brede kijk op gezondheid en welbevinden. Het onderzoek zal in kaart brengen wat de effecten zijn van deze wijk op de gezondheid, vitaliteit, zorgkosten en ervaren leefomgeving van de bewoners. De toekomstige bewoners van De Tuunen is om hun medewerking gevraagd. Op drie meetmomenten in 2019, 2021, 2022, worden de ervaringen van bewoners uit deze wijk in kaart gebracht.

Dat gebeurt met behulp van een online vragenlijst. Als bewoners hiervoor toestemming geven worden, naast de antwoorden op de vragenlijst, ook gegevens verzameld bij gemeente, apotheek en huisarts. De resultaten zorgen voor meer kennis over het effect van de leefomgeving op gezondheid en kunnen worden gebruikt om zowel De Tuunen als andere wijken voor hun bewoners te verbeteren en te ontwikkelen. Daarbij wordt breed gekeken naar zowel de fysieke als sociale leefomgeving en voorzieningen.

Kijk voor meer informatie op www.buurtskapdetuunen.nl of op de pagina onze website: Positieve Gezondheid en Leefomgeving
Contactpersoon bij het Louis Bolk Instituut is Sjef Staps