Ondertekening Preventieakkoord Delft

Gemeente Delft en tal van Delftse organisaties en inwoners slaan de handen ineen tegen alcohol, drugs en roken. Of eigenlijk: vóór positieve gezondheid, door gezonde keuzes te stimuleren en de eigen regie van mensen te versterken. Vorige week hebben alle betrokken partijen, waaronder het Louis Bolk Instituut, hun handtekening gezet onder het Preventieakkoord. Met elkaar willen ze het gebruik van genotmiddelen tegengaan. Het Louis Bolk Instituut is betrokken vanuit het project Positieve Gezondheid. 

Bijzonder aan dit akkoord is dat bewoners zelf een belangrijke rol krijgen in de aanpak. Positieve Gezondheid gaat uit van de kracht van bewoners, van hun mogelijkheden en hun initiatieven. Hun wensen, behoeften én talenten staan centraal. Organisaties en professionals gaan voor een positieve gezondheid samen met bewoners aan de slag.

Het preventieakkoord wordt uitgevoerd als onderdeel van het project Positieve Gezondheid in Delft. Positieve Gezondheid is een brede samenwerking in Delft, actief in de twee wijken Voorhof en Buitenhof. Een belangrijke mijlpaal is het ondertekenen van het Preventieakkoord op 26 oktober jongstleden. Het Preventieakkoord is onderdeel van Positieve Gezondheid in Delft, geleid en ondersteund door het Louis Bolk Instituut. Betrokken organisaties zijn onder meer: GGD Haaglanden, Brijder, Delft voor Elkaar, Participe, Pieter van Foreest, Doel Delfland, ZEL, Humanitas, Careyn, de Sportraad, Perspectief, het Reinier de Graaf ziekenhuis, de Vierhovenkerk.

Meer informatie:

Gemeente Delft: https://www.delft.nl/nieuws/samen-naar-een-gezonde-toekomst
Nationaal preventieakkoord: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord

Op de foto: Een paar weken geleden gingen er aan de Reinier de Graafweg twee rookvrije speelplekken open. Dit gebeurde mede op initiatief van wijkbewoner Henk Dijker.