Nieuwste publicaties van het Louis Bolk Instituut

Dit zijn onze nieuwste publicaties uit oktober en november: van onderzoek naar pendelende regenworm “Lumbricus terrestris” voor klimaatadaptatie tot onderzoek naar de implementatie van voedseleducatie. Onze publicaties zijn relevant voor wetenschap, beleid én praktijk. Bekijk het complete overzicht en schrijf je in voor updates.

Het zintuigenspel van Spoony's Gezonde Smikkelweken (c) Kirsten Ellermeijer

Congresbijdrage

Evaluation of a nutrition education program at the Dutch out-of-school care during summer holidays

Marieke C.E. Battjes-Fries, Femke A. Hoefnagels

Engelse samenvatting: School-based nutrition education has increasingly been used to teach children about nutrition. In this study, nutrition education in the out-of-school care with the program ‘Spoony's Gezonde Smikkelweken’ was evaluated amongst staff and parents.

Vakblad

Bodem en water belangrijk voor opbrengst natte teelten

Jeroen Pijlman, Jacco de Stigter, Waas Thissen, Abco de Buck

Natte teelten, zoals lisdodde, riet en meerjarige wilde rijst, kunnen bijdragen aan meerdere doelstellingen in veenweidegebieden: het verminderen van bodemdaling en broeikasgasemissies, het verbeteren van de waterkwaliteit, meer ruimte geven voor biodiversiteit en verdiensten leveren uit ecosysteemdiensten en biomassaproductie. Lisdodde en riet worden al ingezet bij biobased bouwen. Maar hoeveel biomassa levert een hectare lisdodde of riet op? En welke factoren zijn daarin bepalend? 

Vegan kaas: de nieuwe margarine?

Jacco de Stigter, Waas Thissen, Nick J.M. van Eekeren

Veganistische kaas is een opkomende trend in de markt. Op termijn kan veganistische kaas een bulkproduct worden en gaan concurreren met koemelkkaas. Bij de Lidl is de veganistische rasp op basis van kokosolie al goedkoper dan gewone geraspte kaas. Gedeeltelijk heeft eenzelfde ontwikkeling plaatsgevonden bij de opkomst van (plantaardige) margarine; zijn hier parallellen te zien en lessen uit te trekken?

Infographic

Infographic: Maatregelen voor koolstofvastlegging

Burret Schurer, Zwanet Herbert, Jan-Paul Wagenaar, Chris J. Koopmans, Leen Janmaat, Jonas A.B. Schepens

De infographic “Maatregelen voor Koolstofvastlegging” laat zien hoeveel CO2 wordt vastgelegd per maatregel op basis van de inzichten uit Slim Landgebruik voor akkerbouw en veeteelt. Het pdf-bestand in deze download is af te drukken op max. A1 formaat (59,4 x 84 cm). We stellen de infographic beschikbaar voor kennisdeling over de resultaten uit het programma Slim Landgebruik.

Artikel

Pendelende regenworm “Lumbricus terrestris” voor klimaatadaptatie

Roos van de Logt, Carmen Versteeg, Nick J.M. van Eekeren, Thom van der Sluijs, Pieter R.A. Struyk

In het kader van KLIMAP verschenen onlangs twee wetenschappelijke publicaties van het Louis Bolk Instituut over de mogelijkheid om pendelende regenwormen in te zetten ter verbetering van de waterhuishouding in de landbouw. De resultaten van deze ecologische innovatie geven aan dat deze regenwormen in verschillende typen zandgrond kunnen voorkomen. Ook is er potentie om pendelende regenwormen uit te zetten op plekken waar zij momenteel niet voorkomen.

Wetenschappelijk artikel

The anecic earthworm Lumbricus terrestris can persist after introduction into permanent grassland on sandy soil

Roos van de Logt, Carmen Versteeg, Pieter R.A. Struyk, Nick J.M. van Eekeren

Engelse samenvatting: The presence of the anecic earthworm Lumbricus terrestris has a positive effect on the water regulation of the soil. We conclude that L. terrestris can survive and produce cocoons after introduction into permanent grassland on sandy soil, but only further experimental trials over greater time spans and in non-enclosed plots will determine whether there is realistic potential for L. terrestris to develop a stable population.

Lumbricus terrestris abundance in grasslands on sandy soils in relation to soil texture, hydrology and earthworm community

Roos van de Logt, Thom van der Sluijs, Nick J.M. van Eekeren

Engelse samenvatting: Through a better understanding of the L. terrestris distribution patterns we hope to gain more insight into their potential for climate adaptive water regulation. This correlative study provides further insights into L. terrestris habitat selection, which helps us understand the species’ potential for water regulation in the widespread grassland agro-ecosystems.

Wheat and faba bean intercropping and cultivar impacts on morphology, disease, and yield

Jonathan R. De Long, Floor C. van Malland MSc, Abco de Buck, Merlijn van den Berg

Engelse samenvatting: In comparison to monocultures, intercropping can reduce plant diseases and increase yield, thereby reducing inputs and maximizing land use efficiency. Our results show that the benefits of intercropping with different wheat and faba bean cultivars varied, indicating that specific goals (i.e., disease suppression and yield) should be considered when selecting wheat–faba bean cultivar combinations.

Handreiking

Handreikingen voor boswachter & boer 1 t/m 10

Boki Luske, Frans W. Smeding

De kwaliteit van kruiden- en faunarijke graslanden (N12.02) en ook weidevogelgraslanden (N13.01) kan op veel plekken beter. Deze serie handreikingen is opgesteld om natuurbeheerders en boeren te helpen bij het vergroten van de kruidenbedekking en -diversiteit. De serie beschrijft bij welke veldsituaties de verschillende (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. In deze download zijn Nr.1 t/m Nr. 10 gebundeld.  

Op de hoogte blijven van onze nieuwste publicaties? Schrijf je in voor updates. Ongeveer één keer per maand sturen we een overzicht per mail. 

Geplaatst op:
27-11-2023