Nieuw: landingspagina Integrale Gebiedsaanpak

Niet één maar meerdere problemen in het buitengebied tegelijk aanpakken, zoveel mogelijk belanghebbenden in het gebied betrekken en in samenhang werken aan oplossingen. Onze nieuwe landingspagina Integrale Gebiedsaanpak helpt je op weg!

De huidige stikstofcrisis is nog maar één van de uitdagingen rond de inrichting en het gebruik van het buitengebied. Oplossingen worden vaak gezocht vanuit losse thema’s, zonder samenhang. Het resultaat is dat we in Nederland een functioneel gescheiden landschap hebben, wat het halen van de doelen per individueel thema steeds moeilijker maakt. Wanneer in de praktijk al die thema’s toch bij elkaar komen, werken de afzonderlijk bedachte oplossingen elkaar soms tegen.

De oplossing volgens het Louis Bolk Instituut ligt in een gebiedsproces dat in een zo vroeg mogelijk stadium integraal, vanuit zo veel mogelijk thema’s, wordt bekeken. Daarbij zoeken actoren gezamenlijk naar samenhang en synergie. In meerdere regio’s in Nederland heeft het Louis Bolk Instituut inmiddels ervaring opgedaan en een methode ontwikkeld en nog steeds doorontwikkeld die in andere gebiedsprocessen kan worden toegepast: de Integrale Gebiedsaanpak.

Op onze nieuwe landingspagina over de Integrale Gebiedsaanpak laten we zien hoe je niet één maar meerdere problemen in het buitengebied tegelijk kunt aanpakken, samen met zoveel mogelijk belanghebbenden. Je ziet in een overzicht hoe de aanpak werkt, welke projecten er al zijn, welke handvatten je kunt gebruiken, welke publicaties je kunt downloaden, en wie onze contactpersonen zijn. Ook vind je hier relevante en inspirerende interviews!

Landingspagina Integrale Gebiedsaanpak

Geplaatst op:
21-02-2023