Met één maatregel red je als melkveehouder de weidevogel niet

Voor en door melkveehouders: brochure Winst & Weidevogels nu beschikbaar. Met één maatregel red je de weidevogel niet. Het goede nieuws is echter dat een combinatie van maatregelen wel werkt. De nieuw verschenen brochure Winst & Weidevogels zoekt naar wederzijdse winst. Met de huidige landbouwpraktijk als uitgangspunt is gewerkt aan maatregelen en voorwaarden die goed inpasbaar zijn op (een deel van) een modern melkveebedrijf en wel zo dat ze effectief zijn.

De brochure volgt dit figuur: de thema’s vogelwensen, weidemogelijkheden, bedrijfsvoering en omgeving worden besproken met tips voor de praktijk.

Er zijn geen hapklare oplossingen voor het behoud van weidevogels; het begint bij een goede afstemming tussen de wensen van weidevogels en melkveehouder. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan binnen het project “Winst & Weidevogels” zijn daarom gebundeld. In de brochure staan bij elk hoofdstuk aanbevelingen waar melkveehouders meteen mee aan de slag kunnen. Vanuit de weidevogelbril (veiligheid, voedsel en rust) is er veel aandacht voor de weidemogelijkheden, zoals kruidenrijkgrasland, weidegang en randenbeheer. Daarnaast komt de inpassing in de bedrijfsvoering (bodem, voeding en vakmanschap) en omgevingsfactoren als predatie en residuen van pesticiden uitgebreid aan bod.

De brochure is nu kosteloos te downloaden of te bestellen via www.louisbolk.nl/publicaties/winst-weidevogels

De brochure is het eindproduct van het project Winst & Weidevogels gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland waarin agrarisch collectieven en melkveehouders samenwerkten met het Louis Bolk Instituut, Van Hall Larenstein, Veenweiden Innovatiecentrum en PPP-Agro Advies.

Meer informatie is te verkrijgen bij: Nick van Eekeren, programmacoördinator duurzame veehouderij & agrobiodiversiteit bij het Louis Bolk Instituut. Telefoon: +31(0)343 523.860. E-mail: n.vaneekeren@louisbolk.nl

Geplaatst op:
10-05-2022