Koffiedik als bodemverbeteraar?

Het Rotterdamse bedrijf Rotterzwam verzamelt koffiedik uit de Rotterdamse horeca, om hier vervolgens op een duurzame en circulaire manier oesterzwammen op te kweken. Het Louis Bolk Instituut heeft onder andere een grondige literatuurstudie uitgevoerd over de bestaande kennis –en vooral kennishiaten- van de effecten van cafeïne op bodem, water en biodiversiteit. 

Om hun ambities voor duurzaam en circulair produceren nog verder te brengen, heeft Rotterzwam binnen het project Terug naar de Bodem onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het koffiediksubstraat, nadat de oesterzwammen hierop gegroeid hebben, nogmaals in te zetten in de landbouw. Koffiedik(substraat) bevat een hoog gehalte aan organische stof en is een hoogwaardig product omdat het geen vervuiling zoals glas en plastic bevat (zoals helaas vaak het geval is bij GFT- en groencompost). Hierdoor zou het potentieel een aantrekkelijk product voor bodemverbetering in de landbouw kunnen zijn. Rotterzwam heeft een korte documentaire gemaakt over het project, vol juridisch obstakels maar ook enthousiasme op de boerenakker.

Bekijk hier de video: 

 

Het Louis Bolk Instituut is sinds begin 2021 betrokken geweest bij dit project. Voordat koffiedik of koffiediksubstraat mag worden ingezet in de landbouw moet er een zogenaamde ‘einde afvalstatus’ voor worden aangevraagd en moeten de stoffen worden beoordeeld door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet. Een grote vraag van de commissie is of de mogelijk aanwezige cafeïne in deze stoffen schadelijk zou kunnen zijn voor de landbouw en het milieu. Het Louis Bolk Instituut heeft onder andere een grondige literatuurstudie uitgevoerd over de bestaande kennis –en vooral kennishiaten- van de effecten van cafeïne op bodem, water en biodiversiteit. Daarnaast is een potproef uitgevoerd over de effecten van cafeïne op ontkieming en groei van zomertarwe, en zijn de resultaten van de 3 jarige veldproef (ontworpen en gestart door de WUR) geïnterpreteerd en geduid in een rapportage.

Meer informatie over het project Terug naar de Bodem van Rotterzwam is te vinden op de website www.rotterzwam.nl, of neem contact op met:
Marianne Hoogmoed
Merel Hondebrink

Geplaatst op:
27-10-2021