Groene veredeling; bron van innovatie richting de toekomst

Groente- en fruitgewassen die bestand zijn tegen ziekten en plagen, met minder bemesting toch voldoende opbrengst geven of zijn aangepast aan veranderende klimaatomstandigheden: Biologische telers hebben grote behoefte aan meer robuuste rassen. In het onderzoeksprogramma Groene Veredeling werken Wageningen University & Research en het Louis Bolk Instituut samen met veredelingsbedrijven aan het ontwikkelen van robuuste rassen voor de biologische en gangbare teelt. Hiermee maken ze de landbouw duurzamer.

Bron van dit bericht: Groene Veredeling

 

De ziekte Phytophthora tast de bladeren, stengels en de knollen van de aardappelplant aan en door vruchtboomkanker sterven takken van appelbomen af: het zijn slechts twee voorbeelden van ziekten waar biologische en gangbare telers tegen strijden. “Het veredelen van plantenrassen met resistentie tegen ziekten en plagen is een belangrijke manier om ziekten tegen te gaan en het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen,” zegt projectleider Olga Scholten. “Als het lukt om resistentie in een ras te krijgen, is de winst jaar-in-jaar-uit: De planten verdedigen zichzelf tegen infecties. Dat betekent oogstzekerheid voor biologische telers, terwijl gangbare telers planten van dat nieuwe ras niet of veel minder hoeven te bespuiten, dat scheelt hen weer in tijd en kosten.” Projectleider Peter Keijzer vult aan: “Daarnaast kunnen we die resistente rassen weer gebruiken als basis voor nieuwe kruisingen. Daardoor zijn deze rassen een bron van verdere innovatie richting de toekomst.”

Minder input van water en nutriënten

De onderzoekers en veredelingsbedrijven richten zich ook op plantenrassen die met minder water en bemesting toekunnen. Peter Keijzer: “Deze rassen leggen namelijk minder beslag op externe hulpbronnen. Dat levert voordeel op voor de planeet: minder gesleep, minder beslag op eindige voorraden en minder emissies of verliezen vanuit de landbouw terug naar de omgeving. Maar ook voordeel voor de boeren, want zij hebben minder kosten voor irrigatie en bemesting waardoor hun inkomen toeneemt. Voor de vermindering van de input van meststoffen ontwikkelen we kennis en innovaties die gericht zijn op vermindering van het gebruik van stikstof in bijvoorbeeld spinazie en kool.”

Volgens Olga Scholten is het erg belangrijk dat de nieuwe rassen tegen extreme weersomstandigheden zijn opgewassen. “Door de opwarming van de aarde verandert het klimaat. We zien vaker extreme droogte of juist heel natte perioden. Robuuste rassen kunnen hier beter tegen en zorgen voor een grotere opbrengstzekerheid en dus inkomenszekerheid voor de boer. Consumenten profiteren hier ook van, want de continuïteit in het voedselaanbod kan beter worden gegarandeerd.”

Groene Veredeling wordt gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en veredelingsbedrijven en valt onder het topsectorenbeleid. Het topsectorenbeleid is een Nederlands bedrijvenbeleid van de nationale overheid om de kenniseconomie te stimuleren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door kennisinstellingen in samenwerking met private veredelingsbedrijven.

Meer informatie

Peter Keijzer

Geplaatst op:
12-05-2022
Bron: