Groenboerenplan: integrale lange termijn visie voor de landbouw

Het Groenboerenplan wil perspectief bieden voor alle agrariërs die al een duurzame bedrijfsvoering hebben en agrariërs die hiernaar toe willen werken. Een perspectief voor de land- en tuinbouw waarbij voedselproductie op de lange termijn hand in hand gaat met het leveren van maatschappelijke diensten als biodiversiteit, schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en gezonde voeding. Dit perspectief steunen wij.