Gezonde grondslag voor veerkrachtig voedselsysteem

“Ik heb een droom”, zei het Louis Bolk Instituut in 2016 tegen Triodos Foundation. Een droom van een veerkrachtig voedselsysteem waarin een weerbare bodem de basis vormt voor een gezond landbouwsysteem. Deze droom vormde de basis voor het ‘Droomfonds’, met maar liefst 18 projecten.

Ilse Geijzendorffer, directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut, merkt op dat deze droom in 2024 relevanter is geworden. “De samenleving toont steeds meer interesse en betrokkenheid bij duurzame en gezonde voedselsystemen”.

Veerkracht en biodiversiteit

In een veerkrachtig voedselsysteem zijn de mens, landbouw en natuur in harmonie. We bouwen aan een weerbare bodem met diversiteit aan dieren en gewassen. Kwaliteit en smaak zijn daarbij even belangrijk als kwantiteit (hoeveelheid). De focus ligt op natuurlijke processen. Boeren worden aangemoedigd om nieuwsgierig te zijn, zich continu te ontwikkelen en kennis te delen. Dat is precies waar het Louis Bolk Instituut als onderzoeksinstituut zich met haar partners op richt. Het doel is om op de lange termijn het hele voedselsysteem te veranderen.

Impact van de Droomfondsprojecten

De projecten in het Droomfonds bieden nieuwe inzichten en kennis over het voedselsysteem. De resultaten worden actief gebruikt, verder ontwikkeld en in de praktijk gebracht. 

Erkenning

De bewustwording in de wereld groeit dat we ons in een andere fase van landbouw en voedselproductie bevinden. Er moet een gelijkwaardig speelveld worden gecreëerd voor de spelers die werken aan voedselsystemen waar de verbinding met de natuur en de mens centraal staat. Daarvoor bestaat al een bredere groep spelers, maar die moeten wel kaders krijgen die de transitie versnellen.

De bewustwording is vergevorderd, nu is het tijd om ook de kaders te scheppen en verder te bouwen aan robuuste veerkrachtige duurzame en gezonder voedselsysteem. Iedereen heeft recht op gezonde en duurzame voeding, niet alleen de mensen die het zich kunnen betalen of die deze voeding kunnen vinden. Ilse vult aan: “Waar het Louis Bolk Instituut eerst moest knokken om met het duurzame geluid überhaupt serieus gehoord te worden, zie je dat er nu veel meer mensen voor openstaan.”

Onafhankelijk onderzoek

Terwijl onderwerpen als natuurinclusieve landbouw steeds meer aandacht krijgen, is er ook een keerzijde. Industriële partijen zetten deze aandacht in om hun huidige verdienmodel zo lang mogelijk in stand te houden. Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is volgens Ilse nu harder nodig dan ooit: “Een Droomfonds maakt het mogelijk voor een onafhankelijk onderzoeksinstituut om op een coherente manier, een ander wereldbeeld wetenschappelijk steeds verder te onderbouwen en daarmee vooruit te blijven duwen.”

Samen met de praktijk

Het Louis Bolk Instituut is een onafhankelijk, internationaal onderzoeksinstituut dat zich inzet voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Het instituut verkent samen met praktijkpartijen die de wens hebben om te verduurzamen. Het Louis Bolk Instituut kijkt wat er mogelijk is en zet onderzoeksprojecten en kennisdeling op om uitdagingen aan te gaan.

Blijven dromen

De Droomfondsprojecten zijn afgerond, maar de droom blijft bestaan. Ilse geeft aan dat meer onderzoek nodig is. Ze wil het voedselsysteem veranderen. Van streven naar perfectie en volledige controle over bedrijfssystemen naar het omarmen van sterke systemen die in verbinding staan met de mens en de natuur. Het Droomfonds heeft geholpen om deze bredere kijk verder te ontwikkelen en te verspreiden.

Léonhard ten Siethoff, directeur van Triodos Foundation: "In 2016 begon het als een droom en nu is het de realiteit geworden. Het Droomfonds heeft niet alleen projecten gefinancierd, maar een beweging gecreëerd. Als directeur van Triodos Foundation ben ik trots op wat we hebben bereikt. We blijven gedreven om samen te werken aan een voedselsysteem dat in harmonie is met de natuur."

 
Geplaatst op:
01-02-2024