Appreciatie van concept-Landbouwakkoord door het Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut is één van de drie kennisinstituten die gevraagd is om een appreciatie te geven van de maatregelen in het concept-Landbouwakkoord. Naar aanleiding van de appreciaties en verdere aanscherping van het conceptakkoord wordt begin juni weer een hoofdtafel van het Landbouwakkoord belegd. Hier wordt besloten of een onderhandelingsakkoord kan worden vastgesteld.

Appreciatie Landbouwakkoord

Het Louis Bolk Instituut is met het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen University & Research door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd om aan de slag te gaan met een appreciatie van het concept-Landbouwakkoord. De communicatie verloopt via een woordvoerder van het Landbouwakkoord. Voor vragen op inhoud, proces en planning verwijzen wij u naar:

Jan-Willem Wits
Woordvoerder Landbouwakkoord (via onafhankelijk secretariaat)
06 131 621 36
janwillemwits@gmail.com

Reactie Ilse Geijzendorffer, Directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut

Vanuit het Louis Bolk Instituut brengen we meer dan 45 jaar kennis en ervaring over duurzame landbouw, voeding en gezondheid mee in de appreciatie. Vanuit een systeemblik onderzoeken we integrale verbanden die bijdragen aan duurzame landbouw. Wij staan voor een boer- en natuurinclusieve landbouw en zetten ons in voor onafhankelijke kennisontwikkeling. Onze jarenlange ervaring met verschillende landbouwsystemen komt goed van pas in deze complexe en urgente opdracht”, aldus Ilse Geijzendorffer, Directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut.

Meer informatie over het Louis Bolk Instituut en over onze werkwijze.

Ilse Geijzendorffer
Ilse Geijzendorffer

Proces landbouwakkoord

De totstandkoming van het Landbouwakkoord startte in december 2022 en wordt geleid door Chris Kalden, als onafhankelijk voorzitter. Er is een hoofdtafel ingesteld met de belangrijkste bestuurlijke vertegenwoordigers. De hoofdtafel bestaat uit vertegenwoordigers van Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), LandschappenNL, Biohuis, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en minister Adema als vertegenwoordiger vanuit het kabinet. De inhoudelijke motor vormen de zes sectortafels waarin sectorale landbouworganisaties, ketenpartijen en andere betrokkenen in een bepaalde sector vertegenwoordigd zijn. Deze zes sectortafels bestaan uit: melkvee- en kalverhouderij, akkerbouw, vollegrondsgroente- en bollenteelt, (glas)tuinbouw en sierteelt, varkenshouderij, pluimvee, en multifunctionele landbouw, korte ketens en kleinere sectoren. Daarnaast is er een reflectietafel die adviseert en zijn er experts (Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut) die afspraken en plannen appreciëren op ecologisch, economisch en maatschappelijk doelbereik. 

Op de website www.landbouwakkoord.nl, beheerd door het Landbouwakkoord-secretariaat, verschijnen de laatste updates van het proces.

Meer informatie vindt u ook in de Kamerbrief Appreciatie Landbouwakkoord door kennisinstituten.

Geplaatst op:
22-05-2023