Afzet uitstootlammeren

Nederland telt ongeveer 17.000 biologische melkgeiten. Om melk te kunnen produceren krijgt elke geitenhouder jaarlijks een aantal lammeren waarvan de helft bokjes. De binnenlandse markt voor geitenvlees is minimaal; vrijwel alle Nederlandse biologische geitenbokjes moeten gangbaar worden afgezet en vervolgens naar Zuid Europa geëxporteerd. Een aantal Nederlandse biologische geitenhouders hebben het initiatief genomen om hun lammeren biologische af te mesten en af te zetten op de Nederlandse markt.

Zie ook: www.geitenvlees.com

Publicaties

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Biogeit - Kennisontwikkeling voor de biologische geitenhouderij
Home
Onderzoek
  · Kostprijsoptimalisatie
  · · Kostprijs
  · · Voeding
  · · Gezondheid
  · · Arbeid
  · Onderscheidenheid
  · · Welzijn
  · · Productkwaliteit
  · · Afzet uitstootlam.
Advies
Themadag
Publicaties
Contact
Links