Voeding

De voeding is sterk bepalend voor de kostprijs maar heeft ook een sterke preventieve werking richting gezondheid. In het onderzoek naar 100% biologisch voeren (Biogeit rapport nr. 3) kwam sterk naar voren dat het aanbod van wortel- knolgewassen beperkend gaan worden in een optimale invulling van het rantsoen bij 100% biologisch voeren. In Biogeit rapport nr. 6 is gekeken naar mogelijke alternatieven. Voor sommige bedrijven heeft dit geleidt naar oplossingen. Op het moment wordt er in de studieclubs ook aan gewerkt om de gewonnen graskuilen zo strategisch mogelijk in te zetten in het rantsoen. Een suikerrijke voorjaarskuil kan bijvoorbeeld een belangrijke rantsoencomponent zijn voor geiten aan het einde van de lactatie of voor duurmelkers.
Honderd procent biologisch voeren maakt ook zwakke schakels in de mineralenvoorziening zichtbaar. In de afgelopen jaren is op verschillende bedrijven de mineralenvoorziening doorgemeten. Deze metingen worden op het moment uitgewerkt en moeten resulteren in een stalkaart “Mineralen voorziening” voor de praktijk.

Publicaties

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Biogeit - Kennisontwikkeling voor de biologische geitenhouderij
Home
Onderzoek
  · Kostprijsoptimalisatie
  · · Kostprijs
  · · Voeding
  · · Gezondheid
  · · Arbeid
  · Onderscheidenheid
  · · Welzijn
  · · Productkwaliteit
  · · Afzet uitstootlam.
Advies
Themadag
Publicaties
Contact
Links