Welzijn

Voor welzijn en onderscheidenheid is weidegang van geiten belangrijk. Knelpunten bij weidegang blijven maagdarmwormenbeheersing, droge stof opname, arbeid en weidegang van de lammeren. Voor maagdarmwormen zijn een aantal aanbevelingen aangegeven op de stalkaart.

Publicaties

Voor welzijn en begrazing, zie ook: Wageningen UR - Grass and Forage

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Biogeit - Kennisontwikkeling voor de biologische geitenhouderij
Home
Onderzoek
  · Kostprijsoptimalisatie
  · · Kostprijs
  · · Voeding
  · · Gezondheid
  · · Arbeid
  · Onderscheidenheid
  · · Welzijn
  · · Productkwaliteit
  · · Afzet uitstootlam.
Advies
Themadag
Publicaties
Contact
Links