Arbeid

Arbeid is een knelpunt op geitenbedrijven. Niet alleen bepaald het sterk de kostprijs maar ook maken arbeidspieken gedurende de dag (bijvoorbeeld melken en kaas maken) en het seizoen (bijvoorbeeld lammerenseizoen) de arbeidsplanning niet eenvoudig en soms gewoonweg moeilijk in te vullen. In een exploratief onderzoek van Bestra consultancy is de arbeidsbehoefte van geitenbedrijven in kaart gebracht en zijn enkele potentiële maatregelen belicht. Dit rapport geeft aan dat het zowel voor biologische en gangbare bedrijven een vergelijkbaar probleem is maar dat door de lagere melkproductie per geit op biologische bedrijven deze kosten zwaarder per kg melk doortellen. Het rapport over eenmaal daags melken biedt aanknopingspunten voor bedrijven met minder dan 100 geiten en een eigen kaasmakerij om hun werkplanning te optimaliseren.

Publicaties

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Biogeit - Kennisontwikkeling voor de biologische geitenhouderij
Home
Onderzoek
  · Kostprijsoptimalisatie
  · · Kostprijs
  · · Voeding
  · · Gezondheid
  · · Arbeid
  · Onderscheidenheid
  · · Welzijn
  · · Productkwaliteit
  · · Afzet uitstootlam.
Advies
Themadag
Publicaties
Contact
Links