Kostprijs

In het kostprijsonderzoek wordt de kostprijs van een steekproef van de biologische melkveebedrijven berekend. Deze kostprijs wordt gebruikt voor besprekingen over de melkprijs maar heeft ook ten doel de knelpunten van de kostprijs te benoemen waarna aan een optimalisatie van de kostprijs kan worden gewerkt. In dit onderzoek wordt nauwgezet samengewerkt met de themagroep kostprijs van het bedrijfsnetwerk.

Publicaties:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Biogeit - Kennisontwikkeling voor de biologische geitenhouderij
Home
Onderzoek
  · Kostprijsoptimalisatie
  · · Kostprijs
  · · Voeding
  · · Gezondheid
  · · Arbeid
  · Onderscheidenheid
  · · Welzijn
  · · Productkwaliteit
  · · Afzet uitstootlam.
Advies
Themadag
Publicaties
Contact
Links