Home

Onderzoek

Biogeit is een dynamisch kennisontwikkelingsproject geïnitieerd door De Groene Geit en de Productwerkgroep Zuivel van Bioconnect/Biologica. Doel van het project is versterken en onderscheiden van de biologische geitenhouderij. Jaarlijks worden de thema’s van onderzoek vastgelegd met de sectorvertegenwoordigers in de Productwerkgroep Zuivel van Biologica. Het onderzoek van 2008 richt zich op Kostprijsoptimalisatie en Onderscheidenheid. Via de sectorvertegenwoordigers kunnen nieuwe ideeën voor onderzoek worden aangedragen. Het project heeft geen vaste deelnemers, iedere biologische geitenhouder kan participeren in het onderzoek.

Advies

Naast het onderzoeksproject BIOGEIT loopt er sinds maart 2007 het “Bedrijfsnetwerk voor biologische geiten- en schapenzuivel”. Binnen het bedrijfsnetwerk draaien voor biologische geitenzuivel drie regionale studieclubs. Hierin komen diverse onderwerpen aan de orde zoals opfok, 100% biologisch voeren, rantsoensamenstelling etc. Daarnaast lopen er twee themagroepen waarin de onderwerpen “Weerstand” en “Kostprijsbeheersing” met geitenhouders uitgediept worden.

Onderzoek en advies zijn volgens het model in onderstaande figuur met elkaar verweven. Het netwerk is een samenwerking tussen De Groene Geit, het Louis Bolk Instituut, Wim Govaerts Advies, ASG-WUR en Van Gorp en wordt uitgevoerd in opdracht van Bioconnect en het ministerie van LNV.

Biogeit Netwerkschema

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Biogeit - Kennisontwikkeling voor de biologische geitenhouderij
Home
Onderzoek
  · Kostprijsoptimalisatie
  · · Kostprijs
  · · Voeding
  · · Gezondheid
  · · Arbeid
  · Onderscheidenheid
  · · Welzijn
  · · Productkwaliteit
  · · Afzet uitstootlam.
Advies
Themadag
Publicaties
Contact
Links